Սայաթ Նովա

Սայաթ Նովա

1.Պատկիքըդ ղալամով քաշած 

 

2. «Դուն էն գլխեն» , «Քամանչա»«Օշական» տրիո, մենակատար՝ Սեյրան Ավագյան

 

3. «Չիս ասում»-Սեյրան Ավագյան, Գրիգոր Առաքելյան

4. «Առանց քիզ»-Սեյրան Ավագյան, Գրիգոր Առաքելյան

 

5. «Աշխարհումս ախ չիմ քաշի»-Սեյրան Ավագյան, Գրիգոր  Առաքելյան

 6. «Ուստի գուքաս ղարիբ բըլբուլ »-Սեյրան Ավագյան, Գրիգոր  Առաքելյան

7.«Թամամ աշխար պըտուտ էկա »-Սեյրան Ավագյան, Գրիգոր  Առաքելյան